Dječiji sajam Banja Luka u kalendarima kulturnih i sajamskih manifestacija

Na osnovu Zakona o kulturi Republike Srpske, Strategije razvoja kulture grada Banja Luka 2018-2028. na prijedlog Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku, odbornici Skupštine grada Banja Luka na sjednici Skupštine grada Banja Luke održane 26.12.2018. godine su uvrstili Dječiji sajam u Kalendar kulturnih manifestacija grada Banja Luka za 2019. godinu.

Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Grupacijom organizatora sajmova BiH svake godine izrađuje „Kalendar sajmova i manifestacija u Bosni i Hercegovini“ koji pruža detaljan i hronološki pregled najznačajnijih poslovnih događaja nudeći na jednome mjestu sve neophodne kontakte kao važan preduslov  za direktan nastup potencijalnih izlagača, odnosno posjetu nekom sajamskom događaju, izložbi, konferenciji, kongresu ili drugoj promotivnoj aktivnosti. Spoljnotgovinska komora BiH je u Kalendar sajmova i manifestacija za 2019. godinu uvrstila Dječiji sajam Banja Luka 2019. čime je klasifikovan kao jedna od najbolji sajamskih manifestacija u Bosni i Hercegovini.

Dječiji sajam se organizuje pod pokroviteljstvom grada Banja Luka.

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod